Transformation – Netværk – Change!

Vores mission er at understøtte den daglige ledelse, CFO, CEO, HR-manager m.fl. i effektuering af deres opgaver. Opgaverne varetages af erfarne ledere fra tnchange netværket, der kan løfte udvalgte projekter af skuldrene på ledere, som ofte er rigeligt udfordret under større forandringsprojekter.
Lederne frisættes til at lede og til at få forankret ændringerne i organisationen.

Rådgivning

Forandringer i virksomheden, manglende nøglemedarbejdere i kortere eller længere perioder og mange lignende situationer kræver en hurtig og kompetent indsats. Lanzhammer tilbyder assistance på følgende områder:

Procesoptimering og sikring af data flows
Skal man høste de ønskede resultater af iværksatte forandringer, så må processer og data flows gentænkes. De forskellige interessenter – forretningsenheder, afdelinger & medarbejdere skal involveres for sikre en forankring, løsninger skal testes og datakvalitet skal sikres.
Lanzhammer er en del af tnchange netværket, som består af erfarne ledere med ”Hands-On” erfaring med procesoptimering i større og mindre virksomheder.

Projektledelse og forandringsprocesser
Projekter har mange interessenter at holde disse informeret og involveret og samtidigt holde momentum i projekterne er en kæmpeopgave, der ikke skal undervurderes. Alt for ofte lægges opgaverne med ledelsen af projekterne over på ledere, specialister m.fl., der i forvejen er optaget af vigtige daglige driftsopgaver. For at sikre en succesfuld gennemførelse og ikke mindst den efterfølgende forankring af projekterne, bør der tilføres enten interne eller eksterne ressourcer til projektledelse.
Lanzhammer er en del af tnchange netværket, som består af erfarne ledere med ”Hands-On” erfaring med projektledelse i større og mindre virksomheder.

Interim ledelse
Forandring og/eller egentlig transformation lægger et stort pres på virksomheden. Lederne vil ofte være splittede imellem opgaverne i forandringsprojektet og ”dag til dag” opgaverne, der jo ikke forsvinder, blot fordi, at man iværksætter en transformation.
Virksomheder oplever, at stå uden ledelse af enkelte funktioner, der kan være tale om længerevarende sygdom, ferier, fratrædelser osv. En virksomhed uden CFO, HR-manager, COO, CEO mv. vil i kortere eller længere perioder blive ført ”i blinde”. Det er altafgørende, at de fundamentale ledelsesfunktioner bliver håndteret og at der i givet fald bliver bygget bro mellem en evt. afgående CFO og den nye mand på posten – manglende styring i kritiske perioder kan være kostbare for virksomheden.
Lanzhammer er en del af tnchange netværket, som består af erfarne CEO’er, CFO’er, HR Managere mv. med ”Hands-On” erfaring med funktionsledelse og projektledelse i større og mindre virksomheder.

Bestyrelse / Advisory Board
Igennem de senere år er der heldigvis sket en markant udvikling af kvaliteten af bestyrelser og rådgivende organer i virksomhederne.
Udviklingen er ikke mindst drevet af de stadigt større krav til og overvågning af kompetencerne i bestyrelserne, krav fra eksterne interessenter og stadigt højere forandringstempo i virksomhederne og deres omgivelser.
Der lægges vægt på uafhængighed, kompetencer, mangfoldighed og erfaring hos bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesmedlemmerne skal skabe værdi for virksomheden og må være indstillet på, at blive udskiftet i takt med, at deres rolle bedre kan udfyldes af nye medlemmer. Det anbefales ikke, at man sidder i en given bestyrelse i mere end 6 – 8 år. Bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed er vigtig og denne svækkes jo længere man sidder i samme rolle.
Lanzhammer er en del af tnchange netværket, som består af erfarne ledere der gerne bidrager til bestyrelser og Advisory Boards, både som eksterne eksperter og som bestyrelsesmedlemmer.
Lanzhammer er tilknyttet Bestyrelsesforeningen og en række andre bestyrelsesnetværk og vil kunne anbefale egnede kandidater til bestyrelsesarbejdet.


Scroll Up
Skriv til os

Skriv til os!

Skriv til os!

Ring til os
5151 3639