Partner med Konsolidator

Vi er autoriseret salgs- og implementeringspartner med Konsolidator – en cloudbaseret løsning til forenkling og automatiseret rapportering
– vi hjælper dig godt i gang!

Finansiel konsolidering

Visionen hos Lanzhammer er at få frigivet ressourcer hos CFO og økonomichef. De skal sættes fri til at være den analytiske tænketank, som deres kompetencer og dybe indsigt i virksomheden berettiger dem til.

Hvad kunne du bidrage ekstra med, hvis du kunne skære 2 – 3 dages opdateringsarbejde væk, når du skal opstille koncernregnskab, beregne nøgletal og rapportere Cash Flow?

Dette er muligt med Konsolidator. Med en simpel standardiseret proces indlæses grunddata fra alle forretningsenhederne, ændringer fanges og håndteres ganske enkelt. Outputtet er professionelle rapporter på fx koncernregnskab og Cash Flow opgørelser, som lever op til internationale standarder og som har fuldt revisionsspor. Rapporterne kan nedbrydes i de enkelte forretningsenheder, hvilket gør fx sporing af ændringer i enkelte resultatposter lettere.

Konsolidator er enkelt at bruge og kan håndteres af brugerne uden den store konsulentbistand. Lanzhammer hjælper jer gerne i gang med implementeringen, hvis I måtte ønske det.

Lanzhammer har et solidt netværk af erfarne CFO’er og revisorer, som står til rådighed for løsning af de udfordringer, som økonomiafdelingen måtte stå overfor.

Uddybende information

Ord som disruption, forandringsberedskab, agilty og optimering i alle afskygninger flyver gennem luften i disse år. Betydningen af ordene skifter fra situation til situation, men for økonomiafdelingen er meningen ikke til at tage fejl af.

CFO, økonomichef og resten er økonomiafdelingen forventes at levere beslutningsgrundlag i form af regnskaber og analyser i et stadigt højere tempo.

RAPPORTERNE SKAL

En række virksomheder investerer i store, tunge og kostbare konsolideringsværktøjer. De er som regel af høj kvalitet, men de er ufleksible og de kræver højt specialiserede (dyre) IT-konsulenter at vedligeholde.

Excel er et stærkt værktøj for mange i økonomiafdelingen, rigtigt mange steder er rapporteringen bygget op i Excel, udfordringen her er, at disse filer har tilbøjelighed til blive yderst komplekse og uoverskuelige efterhånden, som koncernen udvikler sig – og fejlrisikoen i disse Excel modeller er ganske betydelig.
Budskabet fra Lanzhammer er, at du skal bruge din tid til at gå i dybden med tallene i stedet for at hænge fast i kringlede og usikre Excelark eller være låst af tunge og kostbare konsolideringsværktøjer.

SÅDAN KOMMER DIN VIRKSOMHED I GANG

Send en mail til [email protected]. Vi sørger for at du får bruger-id og password samt en kort introduktion til hvordan din virksomhed kommer i gang. Byg koncernstruktur og upload regnskabstal for koncernen, så er du i gang med din første konsolidering.

Scroll Up

Skriv til os!