Finansiel konsolidering | Rådgivning | En del af noget større

Lanzhammer – din kompetente sparringspartner!
Lanzhammer henvender sig til koncerner med behov for at løfte deres finansielle konsolidering og rapportering.
Vi har samlet en vifte af erfarne ledere, som står klar til at levere kompetent rådgivning til din virksomhed om finansiel konsolidering, change management og projektledelse.

Finansiel konsolidering

Der stilles stadigt større krav til hurtig og korrekt rapportering, herunder en korrekt konsolidering i de aflagte koncernregnskaber. Egenudviklede komplekse løsninger i Excel er stadig det altovervejende svar på disse krav.

Med den cloudbaserede løsning fra Konsolidator får du en simpel og effektiv konsolidering af koncernregnskaber, med 100% korrekt regnskabsopgørelse, valutakursomregning, Cash Flow opgørelser og ikke mindst med en fuld dokumentation af samtlige regnskabsposter både i perioderegnskabet og i årsrapporten.

Konsolidator og Konsolidator Konnect frigiver tid fra tunge afstemninger til fremadrettede analyser i økonomiafdelingen.

En del af noget større

Lanzhammer certificeret partner med Konsolidator A/S, herudover har vi et tæt samarbejde med tnchange, Talent C og Motivational Landscape sammen med partnerne leveres en bred portefølje af management ydelser.

Netværket omkring Lanzhammer består af erfarne ledere der gerne bidrager til bestyrelser og Advisory Boards, både som eksterne eksperter og som bestyrelsesmedlemmer.

Lanzhammer

Finansiel konsolidering | Rådgivning | En del af noget større

Alle virksomheder er forskellige og af samme årsag forskellige behov. Vi indleder derfor altid et samarbejde med en indledende samtale med henblik på at få afklaret netop din virksomheds behov og for at afstemme vores fælles forventninger til samarbejdet.
Kontakt os for et uforpligtende møde.

Lanzhammer ApS

CEO | Torben Deciderius-Poulsen

Lanzhammer ApS blev stiftet i 2014. Grundideen har lige fra starten været at samle en række stærke samarbejdspartnere både i form af etablerede firmaer og af erfarne ledere.

Ingen nok så stærke specialister kan løse alle udfordringerne for vores kunder, men når vi arbejder sammen, så kan vi løfte mange flere opgaver.

Netværket er alene holdt sammen af viljen til at samarbejde og ikke af tunge juridiske kontrakter.

Founder af Lanzhammer og ”Lanzhammer-netværket” er Torben Deciderius-Poulsen, se evt. mere på LinkedIn

Udtalelser

Skriv til os!